#KolonieRoute

Geen actiepunt is rechtdoor of pad blijven volgen

Start bij Fietstransferium Frederiksoord Majoor van Swietenlaan 1

Over de parkeerplaats naar de rotonde, linksaf richting Nijensleek

Vraag A

Vraag B

Vraag C

Rechtdoor aanhouden
richting Nijensleek

Vraag D

Linksaf de Moerhoven op en einde van de weg linksaf

Rechtdoor, weg oversteken

Pas op! Gevaarlijk kruispunt

T-splitsing links aanhouden en bij het volgende kruispunt linksaf

Bij de Chinees rechtsaf ‘t steegien in daarna kruispunt schuin oversteken de Jaren op

(of bij de Chinees rechtdoor voor een kopje koffie bij De Tippe)

Linksaf het fietspad op richting Vledderveen bij het bord Landgoed de Vledderhof

Einde van de Jodenweg linksaf

Rechtsaf daarna tweede weg linksaf Oostvierdeparten op

Vraag E

Rechtdoor bij ‘gevaarlijk kruispunt’ en daarna eerste weg links

Pas op! Gevaarlijk kruispunt

Linksaf de Oranjelaan op

Vraag F

Vraag G

Eind van het zandpad rechtsaf dit fietspad blijven volgen tot einde route

Vraag H

Vraag I

Vraag J

Einde route