Tel het aantal planken van vraag F en de stenen bij vraag C bij elkaar op

243

U

253

P

263

S