Algemene voorwaarden

Reserveringsvoorwaarden van Outdoor Point

Reserveren
Bij het maken van een reservering worden de volgende gegevens genoteerd:

 • naam contactpersoon/ bedrijf
 • telefoonnummer/ email-adres
 • de activiteit(en) of het arrangement
 • het aantal personen
 • de kosten per persoon
 • tijdstip voor ontvangst
 • manier van betaling (factuur of contant)
 • eventuele bijzonderheden.

Een telefonische reservering is voorlopig. Pas nadat deze per email bevestigd is zal de reservering definitief worden.

Aantal personen
U heeft tot 7 dagen voor arrangement datum de kans om het aantal personen te wijzigen. Mocht u binnen de 7 dagen het aantal personen wijzigen dan zal het afgesproken aantal personen in rekening gebracht worden, tenzij het werkelijke aantal personen hoger is.

Annuleren
U kunt tot 7 dagen voor de aanvangsdatum kosteloos annuleren. Annuleert u tussen 7 tot 3 dagen voor de aanvangsdatum dan brengen wij u 50% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 7 dagen voor de aanvangsdatum bij ons bekend was. Annuleert u binnen 3 dagen voor de aanvangsdatum dan brengen wij u de volledige overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat tot 3 dagen voor de aanvangsdatum bij ons bekend was.

Hoe kunt u annuleren?
Dit kan telefonisch: +31 (0) 6 52 18 12 45 of per email: info@outdoorpoint.nl

Betaling
U kunt bij ons op 2 manieren betalen:

 • “Per bank’’ wij sturen u 14 dagen voor de aanvangsdatum per email een factuur, die voor de aanvangsdatum per bank voldaan dient te zijn
 • “Contant” u kunt op de dag zelf contant betalen. Dit is alleen mogelijk voor bedragen tot € 500,00. Boven dit bedrag sturen wij altijd vooraf een factuur per email.

PINNEN is helaas (nog) niet mogelijk!

Uitsluiting
Er kan geen enkel recht worden ontleend aan druk en/of schrijffouten. Indien blijkt dat de door ons verstrekte informatie foutief is, één en ander uitdrukkelijk ter beoordeling van ons, dan behouden wij ons het recht voor deze ten allen tijde te herstellen en daarvoor de juiste informatie in de plaats stellen.

Bindende Clausule
Alle in deze brochure genoemde voorwaarden zijn bindend voor iedere definitieve reservering. Een ieder die bij ons reserveert wordt geacht deze voorwaarden te kennen en kunnen geen beroep doen op “geen wetenschap hebben van”

Algemene voorwaarden + eigen risico verklaring van Outdoor Point

Artikel I:       Materiaal gebruik.
I.I      Outdoor Point verstrekt de benodigde materialen voor de desbetreffende activiteiten, deze materialen mogen uitsluitend gebruikt worden onder begeleiding van de instructeurs van Outdoor Point.

I.II     Wees zuinig op de door Outdoor Point uitgegeven materialen, bij schade of het ontbreken van materialen zullen de kosten op de desbetreffende persoon of groep worden verhaald.

Artikel II:     Instructies en gedragsregels.
II.I     De deelnemer zal alle instructies van de begeleiding c.q. instructeur opvolgen, welke verband houden met de door Outdoor Point georganiseerde activiteiten. Bij niet naleven van de instructies wordt de activiteit stil gelegd en zal de desbetreffende persoon of groep verwijderd worden van de activiteit zonder enige vorm van restitutie! Een discussie is niet mogelijk!

II.II    In geval van diefstal of misbruik van de door Outdoor Point aan de deelnemer verstrekte materialen, zal door Outdoor Point aangifte worden gedaan bij de politie.

II.III  De deelnemer mag de door hem of haar ontvangen materialen niet aan derden overdragen.

II.IV   Het is de deelnemer ten zeerste verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan de activiteiten.

Artikel III:   Leeftijd deelnemers.
III.I    De minimumleeftijd is per activiteit verschillend:

 • Volwassen paintball vanaf 18 jaar
 • Kinder paintball vanaf 9 jaar (met goedkeuring ouders of voogd)
 • Quad parcour rijden vanaf 16 jaar
 • Schietoefeningen vanaf 16 jaar (m.u.v. het handboogschieten)
 • Archery tag vanaf 12 jaar
 • Overige activiteiten vanaf 9 jaar of in overleg

III.II  Personen onder de 18 jaar dienen een schriftelijke toestemming van een ouder of voogd te overleggen + een kopie van ID kaart of paspoort om mee te mogen doen aan de paintball.

Artikel IV:    Aansprakelijkheid en risico’s.
IV.I    Het is de deelnemer bekent dat aan het deelnemen aan de activiteiten risico’s verbonden zijn. Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico. Outdoor Point is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door Outdoor Point beschikbaar gestelde materialen en/of speelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatenschap van Outdoor Point.

IV.II   Als deelnemer heeft u de plicht om Outdoor Point te informeren over eventuele medische risico’s van de deelnemer. Hierbij kunt u denken aan astma, zwangerschap, epilepsie, diabetici, hartklachten, enzovoorts. Indien van toepassing graag voor aanvang van de activiteiten aangeven bij de desbetreffende begeleiding c.q. instructeur.